คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

ให้บริการตรวจฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน ถอนฟัน  รักษารากฟัน ฟันปลอม ผ่าฟันคุด ทันตกรรมเด็ก รากฟันเทียม และให้คำปรึกษาด้านทันตกรรมฯลฯ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ

ทพญ.สโรชรัตน์  ปิตุวงศ์ เวชศาสตร์ช่องปาก
ทพญ.สุวลี  ถาวรรุ่งโรจน์ ปริทันตวิทยา
ทพญ.อรชร  ทองบุราณ เอ็นโดคอนต์

หมายเหตุ                1.  คลินิกในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์

2.  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 12.00 น.

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กลุ่มงานทันตกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 1159