ติดต่อเรา

312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพ 10400

โทร. 02-306-9899

e-Mail สถาบันประสาทวิทยา : PNI2183@yahoo.co.th

<a href=”https://www.facebook.com/prasatneuro?fref=ts“><img src=”http://pni.go.th/pnigoth/wp-content/themes/itheme2/themify/img/social/face
book.png”> </a>

map