คลินิกเบาหวาน

เบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกินไป โรคนี้มีความรุนแรงสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้
คลินิกเบาหวาน สถาบันประสาทวิทยา  เปิดให้บริการตรวจรักษา ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคารที่ 1 ของเดือน เวลา 08.00 – 12.00 น.

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ

พญ.สุภาวดี  เจียรกุล อายุรศาสตร์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานบริการผู้ป่วยนอก หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 2175,2109