คลินิกโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน (Parkinson) เป็นโรคทางสมองที่เกิดจากความผิดปกติของกลุ่มเซลประสาทที่ผลิตสารควบคุมการเคลื่อนไหว  ซึ่งมักเกิดในผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปี โดยในปัจจุบันมีการรักษาหลายวิธี  ซึ่งช่วยลดอาการผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

คลินิกโรคพาร์กินสัน สถาบันประสาทวิทยา  เปิดให้บริการตรวจรักษา ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคารที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พ.ณัฏลดา,
พ.อัครวุฒิ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานบริการผู้ป่วยนอก หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 4225