คลินิกความจำ

โรคความจำเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมลงเรื่อย ๆ อย่างช้า ๆ ของเซลล์ประสาทสมอง ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และจะพบมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น การพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ตั้งแต่มีอาการในช่วงเริ่มต้นหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ จะช่วยชะลอความรุนแรงของโรคออกไปได้

 

คลินิกความจำ สถาบันประสาทวิทยา  เปิดให้บริการตรวจรักษา ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ

พญ.ทัศนีย์  ตันติฤทธิศักดิ์ ประสาทวิทยา
พญ.กาญจนา อั๋นวงศ์ ประสาทวิทยา
นพ.เมธา  อภิวัฒนากุล ประสาทวิทยา
นพ.ธเนศ  เติมกลิ่นจันทร์ ประสาทวิทยา
พญ.ขวัญรัตน์  หวังผลพัฒนศิริ ประสาทวิทยา
นพ.ธนบูรณ์  วรกิจธำรงชัย ประสาทวิทยา
นพ.นฤพัชร  สวนประเสริฐ ประสาทวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ประสาทวิทยา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานบริการผู้ป่วยนอก หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 2175,2109