คลินิก BTA

Botulinum  toxin เป็นสารสกัด จากเชื้อแบคทีเรีย Clostridium Botulinum ซึ่งเป็นเชื้อ ที่ทำให้อาหารเป็นพิษ ซึ่งผู้รับจะมีอาการ เห็นภาพซ้อน ตาเหล่ และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื่องจากพิษ มีผลต่อระบบประสาท ต่อมา ได้มีผู้นำเอาสารนี้ มาสกัดเป็นยา เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ในการรักษาโรคต่าง ๆ ทางระบบประสาท  ยานี้ออกฤทธิ์โดยการไปสกัดกั้น  ปลายประสาทของกล้ามเนื้อ ทำให้ไม่สามารถสั่งงานของปลายประสาทผ่านไปที่กล้ามเนื้อได้ โดยตัวยาจะไปรวมกับสารโปรตีนที่ปลายประสาททำให้การหลั่งของสาร acetylcholine ออกมาไม่ได้ กล้ามเนื้อจะอ่อนแรง และคลายเกร็ง หรือหย่อนตัว

 

คลินิกโบทูลินัมท็อกซิน ของ สถาบันประสาทวิทยา  เปิดให้บริการฉีด Botulinum toxin เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาจากโรคทางระบบประสาท ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ที่ 1 ของเดือน กับ พฤหัสที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิก BTA : ศุกร์ที่ 1 ของเดือน
พ.สมชาย,
พ.นฤพัชร,
พ.ธเนศ,
พ.ทินนกร,
พ.สหรัฐ,
พ.ทิพยรัตน์,
พ.รัตนาพรรธณ์,
พ.กาญจนา ร.,
พ.พรพิมล

คลินิก BTA : พฤหัสที่ 2 ของเดือน
พ.สุรศักดิ์,
พ.ทัศนีย์,
พ.ขวัญรัตน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานบริการผู้ป่วยนอก

หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 2175,2109