แผนที่การเดินทางและวิธีการเดินทาง

map1

สถาบันประสาทวิทยา

312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-306-9899

รถประจำทางที่ผ่านสถาบันประสาทวิทยา

สาย 8, 12,18, 28, 44, 67, 92, 108, 510, 515, 538, 539, 542, ปอพ.4,ปอพ.25