คลินิกจักษุประสาทวิทยา

คลินิกจักษุประสาทวิทยา

กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา ยินดีต้อนรับผู้มารับบริการทุกท่าน ซึ่งทางแผนกให้การรักษาโรคทางจักษุทั่วไป เช่น โรคตาแห้ง โรคต้อเนื้อ โรคต้อกระจก ตาเข ตาเหล่ โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา โรคตาขี้เกียจ และโรคทางจักษุประสาท (โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อจักษุ) เช่น หนังตาตก เห็นภาพซ้อนจากเนื้องอกกดเส้นประสาท และอื่นๆ นอกจากนี้ทางแผนกยังมีเครื่องมือตรวจพิเศษ เช่น เครื่องตรวจลานสายตา (CTVF) เครื่องยิงเลเซอร์ เครื่องถ่ายรูปจอประสาทตา (Fundus Camera) ส่วนการผ่าตัดให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยลอกต้อกระจก ลอกต้อเนื้อ ต้อหิน ผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเพื่อแก้ไขภาวะตาเข ตาเหล่ หรือทำผ่าตัดหนังตาเพื่อแก้ไขหนังตาตก หรือทำตา 2 ชั้น ให้สวยงาม ส่วนท่านใดต้องการวัดแว่นหรือซื้อแว่นตาราคาพิเศษก็มีให้บริการ โดยคลินิกบริการให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 .

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อแพทย์
สาขาความเชี่ยวชาญ
พญ.พัชรพิมพ์ มัศยาอานนท์ จักษุแพทย์ (Neuro opthalmology)
นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ จักษุแพทย์  (Retina)
นพ.จริง หล่อพัฒนเกษม จักษุแพทย์ (Oculoplasty)
พญ.สภา ดุรงคเวโรจน์ จักษุแพทย์  (Muscle)
รศ.ดร.ศุภา คงแสงไชย ด้านสายตา  (Low Vision)
พญ.ฐิติมา ลัญจกรสิริพันธุ์ จักษุแพทย์  (Retina)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานบริการผู้ป่วยนอกจักษุประสาทวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 3164