คลินิกจิตเวช

คลินิกจิตเวช

ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคทางจิต  เช่น โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคหวาดระแวง ติดแอลกอฮอล์และสารเสพติด ฯลฯโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานบริการผู้ป่วยนอก หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 
ต่อ 2175,2109