แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย

ด้วยสถาบันประสาทวิทยาได้จัดทำ แผ่นพับความรู้เรื่อง “แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย” โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่ 

This entry was posted in สาระความรู้. Bookmark the permalink.