ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอิเล็คโตรดสำหรับวัดสัญญาณจากผิวสมอง จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. Bookmark the permalink.