ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เข็มตัดชิ้นเนื้อสมองฯ) จำนวน 6 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. Bookmark the permalink.