ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้ประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานประจำตึก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ ท่านสามาถดาวน์โหลดรายชื่อได้ ที่นี่

This entry was posted in รับสมัครงาน. Bookmark the permalink.