ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (หัวตัด/เจาะกรอกกระดูก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง. Bookmark the permalink.