ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดในโพรงสมองพร้อมกระบอกพลาสติกใสสำหรับเก็บลิ่มเลือด จำนวน ๑๐ ชิ้น ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอุปกรณ์สลายลิ่มเลือด

This entry was posted in ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา). Bookmark the permalink.