ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเพิ่มความชัดใน MRI ความเข้มข้น ๑.๐ mmol/ml ขนาด ๑๕ ml จำนวน ๘๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสารเพิ่มความชัดใน_MRI

This entry was posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. Bookmark the permalink.