ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in รับสมัครงาน. Bookmark the permalink.