แนวทางเวชปฎิบัติภาวะสมองเสื่อม (ฉบับร่าง)

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้จัดทำแนวทางเวชปฎิบัติภาวะสมองเสื่อม (ฉบับร่าง) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.