ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่กรมการแพทย์ ได้มีปประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

This entry was posted in รับสมัครงาน. Bookmark the permalink.