ประกาศ ยกเลิกการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 873 รายการ ด้วยวิะีการขายทอดตลาด

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ขายทอดตลาด. Bookmark the permalink.