ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ดเครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. Bookmark the permalink.