ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคซื้อวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลังส่วนคอแบบเคลื่อนไหวได้ จำนวน 15 ชิ้น ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. Bookmark the permalink.