ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบ (vagal nerve stimmulation) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ประกาศ, ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา). Bookmark the permalink.