ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง (Cryostat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. Bookmark the permalink.