ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบ (vagal nerve stimmulation) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.