ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังดังต่อไปนี้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศ, รับสมัครงาน. Bookmark the permalink.