ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นั้น

กรมการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

This entry was posted in รับสมัครงาน. Bookmark the permalink.