ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบ (vagal nerve stimmulation) พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา). Bookmark the permalink.