การรับส่งต่อผู้ป่วยกุมารประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยา เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคระบบประสาทตั้งแต่อายุ 0-15 ปี ตามสิทธิการรักษาได้ทุกสิทธิ มีทีมกุมารแพทย์ประสาทวิทยา ให้คำปรึกษาที่คลินิกกุมารประสาทยา เปิดทำการในวันราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. และมีหอผู้ป่วยดูแลเฉพาะกุมารประสาทวิทยาตลอด 24 ชม.

This entry was posted in ประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.