ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI Ankle brachial index) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. Bookmark the permalink.