ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมามาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง. Bookmark the permalink.