ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา). Bookmark the permalink.