ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเย็บแผล จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา). Bookmark the permalink.