ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจ การหายใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา). Bookmark the permalink.