ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์นอนหลับพร้อมตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา). Bookmark the permalink.