ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อวัสดุภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการโรคภูมิคุ้มกันระบบประสาท จำนวน 20 รายการ

This entry was posted in ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง and tagged , . Bookmark the permalink.