โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร เทคโนโลยี การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 27

วันที่ 2-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม A, B ชั้น 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

This entry was posted in ข่าวสารการอบรม. Bookmark the permalink.