ประกาศ ร่างประกวดราคาการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

โดยมีรายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ
  2. ร่างประกาศซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ
  3. สเปคน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ
  4. ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.