ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. Bookmark the permalink.