ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3

ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม เป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

This entry was posted in ข่าวสารการอบรม. Bookmark the permalink.