ประกาศ “รับโอน หรือ รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือ รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการรับโอน หรือ รับย้าย

2. ใบขอโอน

3. ใบขอย้าย

This entry was posted in รับสมัครงาน. Bookmark the permalink.