ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3

โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 และเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2562       ทาง www.pni.go.th

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.