ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562

This entry was posted in ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. Bookmark the permalink.