ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in รับสมัครงาน. Bookmark the permalink.