ประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.