โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้กำหนดจัดการอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครได้ ดังนี้

1. หนังสือประกาศ

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-14 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ทาง www.pni.go.th

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.