ร่างประกวดราคาซื้อซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.