ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 ลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.