ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.