ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ดังนี้

1. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

2. จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

3. ตารางราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

4. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ร่างจัดซื้อ/จัดจ้าง. Bookmark the permalink.